Politikk

I inneværende kommunestyreperiode fikk Kongsvinger MDG ett medlem innvalgt til kommunestyret og var i posisjon sammen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Øystein Hanevik valgte i januar 2018 å melde overgang til SV, og sitter nå som uavhengig representant.

Øystein Hanevik  er leder for komité for kultur, miljø og integrering. Dette er noe av det som er oppnådd:

Miljø:

  • Medlemskap i Nordiske Trebyer.
  • Vedtak om å utarbeide miljøstrategi og miljøplan for Kongsvingerregionen. Avsatt 500.000,- til dette i 2017. Studietur til Växjö er gjennomført.
  • Startet arbeidet med å gjøre Kongsvingerregionen og Finnskogen til nasjonalt senter for lokalmat og økologisk produsert mat. K+ arbeider med forprosjekt og søknader.
  • Forbud mot salg av heliumballonger

Inkludering:

  • Opprettet egen flyktning – og inkluderingsenhet
  • Økte ressurser på området
  • 1 million ekstra til arbeidsmarkedsrettede tiltak i 2017
  • 1 million ekstra til bruk av frivilligheten i inkluderingsarbeidet i 2017.

 

Følg lenken for å lese vårt program for Kongsvinger kommune, perioden 2015-2019.

Kommuneprogram Kongsvinger MDG

 

Anders Furuseth Hansen er vararepresentant både til Kommunestyret og Komite for oppvekst for MDG.